Podręcznik "Mikrokontroler ATMega128 w przykładach"
okładka  
ISBN: 978-83-924466-0-6
  Recenzja

 W książce "Mikrokontroler ATMega128 w przykładach" autorstwa Jerzego Ordona zebrano szereg interesujących przykładowych zastosowań mikrokontrolera ATMega128. Dynamiczny rozwój scalania cyfrowych systemów elektronicznych prawie całkowicie wyparł ze stosowania systemy budowane z klasycznych komponentów. Obecnie wszelkie aplikacje są obsługiwane przez komputer lub, w przypadku aplikacji mniejszych, przez mikrokontroler lub układ programowalny. Z tego względu na szczególną rekomendację zasługuje niniejsza książka, która zawiera szereg precyzyjnie opisanych i przetestowanych aplikacji.
 Na szczególną uwagę zasługują zaprezentowane w książce przykładowe zastosowania mikrokontrolera ATMega128:

− obsługa przetworników,
− sterowanie fazowe,
− pomiar temperatury,
− obsługa protokołu I2C.

Książka będzie cenną pomocą dla tych Czytelników, którzy pragną uruchamiać podobne aplikacje. Równie cenna jest także inspirująca do własnych opracowań lektura kolejnych rozdziałów omawianej książki. Z tych względów gorąco polecam tę książkę!

 Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, AGH

Zawartość książki
  Książka zawiera 320 stron szytych w twardej oprawie. Na załączonej płycie CD znajdują się wszystkie opisywane w  książce przykłady programów i procedur. Drugim załącznikiem jest płytka PCB, którą można wykorzystać do zbudowania urządzenia opisanego w ostatnim rozdziale. Poniżej zamieszczono spis treści, wstęp, spis procedur i programów, spis rysunków i schematów, spis tabel oraz kilka wybranych stron książki.

  Spis treści.pdf   Wstęp.pdf
  Spis procedur i programów.pdf   Spis rysunków.pdf
  Spis tabel.pdf   Strona 60.pdf
  Strona 92.pdf   Strona 204.pdf
  Strona 241.pdf   Strona 303.pdf