Traktura - płytki fotokomórek do pedału
 Płytki fotokomórek służą do przekazywania informacji o naciśnięciu klawiszy do dalszych urządzeń traktury. Mogą być montowane z  tylnej strony pedału. W zależności od zamówienia, mogą reagować na naciśnięcie bądź zwolnienie klawisza. W obu przypadkach poziomem wyjściowym może być 5V lub 0V (zgodnie z zamówieniem).
Wyjścia stanowią szpilki umieszczone w dwóch rzędach o rastrze 2,54mm, co pozwala na dołączenie płytek korzystając ze standardowych gniazd zaciskanych na taśmach wieloprzewodowych. Napięcie zasilające doprowadzane jest przez dwie szpilki złącza. Na zdjęciach umieszczono płytki dla klawiszy od c do e oraz f do h. Płytka trzeciej oktawy jest wykonywana wg zamówienia.
płytki dla pełnej oktawy - widok z góry   płytki dla pełnej oktawy - widok z dołu  

Dane techniczne
  • napięcie zasilania: 5V
  • pobór prądu: 70 - 100mA
  • napięcia wyjściowe: poziomy TTL
  • maksymalny prąd wyjściowy: 5mA
  • szerokość szczeliny fotokomórki: 5mm
  • głębokość szczeliny: 7,5mm
  • wymiary: 164,2 x 35 x 15,2mm (pełna oktawa, szerokość płytki nie uwzględnia złącza, wysokość mierzona wraz z elementami po spodniej stronie)
  • wysokość elementów ponad płytkę: 11mm
  • rozstaw fotokomórek: 35mm (pasujący do standardowej szerokości klawiszy)