Sterownik załączające głosy - dane techniczne
  • napięcie zasilania: 7 - 30V
  • pobór prądu bez obciążenia: 50mA
  • napięcia sterujące: 5/12/24V
  • maksymalne załączane napięcie: 30V
  • maksymalny prąd obciążenia: 2x15A ograniczony bezpiecznikami do 2x3A
  • czas impulsów sterujących elektromagnesy regulowany cyfrowo w granicach od kilkudziesięciu ms do kilku sekund (przyciski wydłużania i skracania czasu)
  • przycisk testu
  • przycisk przywracania wartości domyślnych
  • wymiary: 105 x 35 x 24mm (wysokość mierzona wraz z elementami po spodniej stronie)
  • wysokość elementów ponad płytkę: 20mm
sterownik załączający głosy - widok z góry   sterownik załączający głosy - widok z dołu  

Opis
 Sterownik ma za zadanie czasowe załączanie napięć cewek poruszających cięgno przesuwające zasuwy głosowe. Jako elementy wykonawcze zastosowano dwa tranzystory "PowerMOSFET" o maksymalnym prądzie przewodzenia 15A. Prąd ten jest ograniczany przez dwa bezpieczniki włączone w szereg ze sterowanym obciążeniem. Tranzystory te pracują bez radiatorów, a więc wymiana bezpieczników na bezpieczniki o większym prądzie może doprowadzić do ich przegrzania. Bramki tranzystorów wysterowuje bezpośrednio procesor. Zastosowanie procesora pozwoliło całkowicie wyeliminować wpływ starzenia się elementów RC, stosowanych w tradycyjnych sterownikach, na czas impulsów. Ustawiony czas jest zawsze dokładnie taki sam. Dopasowanie sterownika do mechaniki zasuw, odbywa się za pomocą dwóch przycisków: wydłużania i skracania czasu. Naciśnięcie przycisków powoduje wydłużenie lub skrócenie czasu o ustaloną programowo wartość oraz jest sygnalizowane pojedynczym błyśnięciem diody LED. Czas można zmieniać w szerokich granicach (od kilkudziesięciu ms do kilku sekund lub wg zamówienia). Czas może być zmieniany do chwili podwójnego błyśnięcia diod LED. Takie dwa impulsy informują o osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego czasu. Czas zaprogramowany przez wytwórcę można przywrócić przytrzymując naciśnięty przycisk "reset/default" do chwili błyśnięcia diody LED. Przycisk ten ma dwie funkcje. Krótkie naciśnięcie powoduje przywrócenie stanów wyjść do takich, jakie były po włączeniu napięcia zasilającego sterownik. Przetrzymanie naciśniętego przycisku przez klika sekund (do błyśnięcia diody LED przy naciśniętym przycisku) przywraca pierwotnie zaprogramowany czas wysterowania cewek elektromagnesów.
Sterownik posiada jeszcze jeden przycisk, który służy to testowania ustawień. Jego naciśnięcie wywołuje takie samo działanie sterownika, jak w przypadku wysterowania wejścia załączającego głos organowy. Pozwala to osobie instalującej dokładnie i swobodnie dobrać odpowiedni czas, będąc w miejscu zamontowania sterownika i elektromagnesów.
Urządzenie wyposażono w dwa przełączniki: test - normalna praca oraz sterowanie z setzera (5V) - sterowanie innym napięciem niż pochodzącym z setzera.
Układ posiada trzy wejścia: dla 24V, 12V i 5V (podłączone może być tylko jedno napięcie sterujące) o aktywnym wysokim poziomie (lub niskim wg zamówienia). Sterownik sygnalizuje rozpoczęcie pracy jednym błyskiem diody LED po upływie ok. 2 sekund od chwili załączenia napięcia zasilającego.
Wszystkie wyprowadzenia cewek elektromagnesów podłączane są do sterownika. Wyprowadzenia diod gaszących przepięcia (jeśli nie są zainstalowane w elektromagnesach) powinny być włożone w odpowiednie miejsca złącza razem z wyprowadzeniami cewek. Pojawienie się napięć sterujących cewkami sygnalizowane jest świeceniem oddzielnych diod LED. Standardowe działanie sterownika może być zmienione wg zamówienia.