Timer
  • napięcie zasilania: 5V
  • pobór prądu: 80mA
  • maksymalne napięcie załączane przez przekaźnik: 270VAC
  • maksymalny prąd przewodzenia przekaźnika: 6A
  • opóźnienie załączenia regulowane cyfrowo: kilkadziesiąt ms - 3s (lub wg zamówienia)
  • wymiary: 65 x 25 x 21mm (wysokość mierzona wraz z elementami po spodniej stronie)
  • wysokość elementów ponad płytkę: 17mm
timer - widok z góry   timer - widok z dołu  

Opis
 Zadaniem timera jest opóźnienia załączenia zasilacza organowego o czas potrzebny do ustalenia się napięć sterujących elektromagnesy. Zmiany czasu dokonuje się przez naciśnięcie lub przytrzymanie odpowiednich przycisków. Zmiana czasu sygnalizowana jest błyśnięciem diody LED. Jeśli przyciski są przytrzymywane, czas zmienia się aż do osiągnięcia odpowiednio górnej lub dolnej granicy (diody migają cyklicznie z okresem ok. 0,5s). Osiągnięcie dolnej lub górnej granicy czasu powoduje zaprzestanie migotania diod. Nowy czas opóźnienia zostanie zastosowany po ponownym załączeniu timera. Czas może być regulowany w zakresie od kilkudziesięciu ms do 3s lub wg zamówienia.
Do załączania napięcia sieciowego zastosowano przekaźnik. Jego załączenie sygnalizowane jest świeceniem oddzielnej diody LED.