Sterowniki wyciągów głosowych - dane techniczne
  • napięcie zasilania: 7 - 30V
  • maksymalny ciągły prąd obciążenia: 3A
  • chwilowy prąd obciążenia: 20A
  • napięcia załączające (wysunięcie cięgna): 12/24V
  • napięcie zwrotne: 12/24V
  • napięcie wyjściowe do setzera: poziomy TTL (lub wg zamówienia)
  • wymiary: 60 x 25 x 24mm (wysokość mierzona wraz z elementami po spodniej stronie płytki)
  • wysokość elementów ponad płytkę: 20mm
sterownik wyciągu głosowego - widok z góry   sterownik wyciągu głosowego - widok z dołu  

Opis
 Zadaniem sterowników wyciągów głosowych jest poruszanie cięgnami, w wyniku czego załączane są napięcia elektromagnesów poruszających zasuwy głosów organowych. Sterowanie odbywa się przez podawanie odpowiednich napięć na wejścia. Załączenie głosu, czyli podanie napięcia sterującego na jedno z wejść sterownika, to wypchnięcie cięgna.
Wyciągi głosowe, przystosowane do sterowania przez setzer, najczęściej nie posiadają układów wyłączających elektromagnesy po wysunięciu lub schowaniu cięgna. Czynność tę wykonuje sterownik przez badanie stanu drugiego wejścia, do którego podłączamy napięcie zwrotne z wyciągu. Napięcie to służy jednocześnie do załączania układów poruszających zasuwy głosów. W chwili pojawienia się napięcia zwrotnego napięcie cewki wysuwającej cięgno jest wyłączane. Podobnie dzieje się podczas chowania cięgna. Obecność napięć załączania posuwów sygnalizowana jest przez diody LED.
Sterownik posiada również wyjście informujące setzer o ręcznym wyciągnięciu cięgna. Wyjście to powinno być podłączone do jednego z wejść setzera, natomiast odpowiadające mu wyjście musi być podłączone do wejścia załączającego wyciąg sterownika.
 Do gaszenia przepięć zastosowano dwie szybkie diody przełączające. Jeśli w sterowanym wyciągu znajdują się już diody służące do tłumienia przepięć, muszą być usunięte. Wynika to z zastosowanych elementów załączających napięcia cewek wyciągów. W naszym sterowniku elementami tymi są tranzystory "PowerMOSFET", które narzucają sposób podłączenia sterowanego obciążenia. Załączenie cewek wyciągów odbywa się przez dołączenie ich do masy. Zatem, jeśli w wyciągach znajdują się nieusunięte diody tłumiące, to po załączeniu wysuwania/chowania nastąpi zwarcie napięcia zasilającego cewki wyciągów przez te diody.