Setzer - dane techniczne
 • własny zasilacz z filtrem ∏ napięcia sieciowego
 • maksymalne napięcie przełączania na wyjściach: 50V (przekaźniki elektroniczne)
 • maksymalny prąd wyjść: 80mA
 • ilość wyjść: 64/128 (lub wg zamówienia)
 • napięcie wejściowe: 24V/12V/5V (wejścia izolowane optycznie)
 • ilość wejść: 64/128 (lub wg zamówienia)
 • obsługa wałka crescendo: 32 poziomy
 • wskaźniki szaf ekspresyjnych: 2 dziesięcio-poziomowe
 • przyciski kontrolne: 32 (oprogramowane wg zamówienia)
 • zapamiętywana ilość kombinacji: 10000 (lub wg zamówienia)
 • pamięć kombinacji może być dzielona na banki lub pracować jako jedna całość (wg zamówienia)
 • wejścia pomiarowe napięcia: 3
 • wyświetlacze: LED/LCD (wg zamówienia)
 • wymiary setzer64: 340 x 145 x 40mm (wysokość mierzona wraz z elementami po spodniej stronie płytki)
 • wysokość elementów ponad płytkę (setzer128): 35mm
 • wymiary setzer128: 430 x 155 x 40mm (wysokość mierzona wraz z elementami po spodniej stronie płytki)
 • wysokość elementów ponad płytkę (setzer128): 35mm
  setzer 64 głosy wraz z połączeniami - widok z góry   setzer 128 głosów wraz z połączeniami - widok z góry  
 
 
  setzer 64 głosy wraz z połączeniami - widok z dołu   setzer 128 głosów wraz z połączeniami - widok z dołu  

Opis
 Setzer jest urządzeniem służącym do automatycznego rejestrowania utworów podczas ich wykonywania na organach. Wraz z  dodatkowymi modułami wykonawczymi steruje załączaniem lub wyłączaniem poszczególnych głosów i połączeń. Kombinacje głosów przechowywane są w pamięci FlashPEROM, a więc po wyłączeniu zasilania nie giną. W standardowym wykonaniu urządzenie może zapamiętać 10000 kombinacji (możliwe jest zwiększenie pojemności pamięci wg zamówienia). Pamięć może być podzielona na banki lub wykorzystywana w całości jako jeden obszar (wg zamówienia). Setzer posiada własny zasilacz, z wbudowanym filtrem ∏ napięcia sieciowego. Wszystkie wejścia oraz wyjścia są izolowane optycznie. Taka izolacja wraz z filtrem napięcia sieciowego skutecznie uodparnia urządzenie na przepięcia powstające podczas sterowania cewek elektromagnesów, jak również przedostające się do urządzenia z sieci zasilającej. Setzer posiada 3 wejścia pomiarowe napięcia. Dwa z nich są standardowo wykorzystane do wskaźników szaf ekspresyjnych. Pozostałe wejście może być wykorzystane wg zamówienia. Możliwe jest również zwiększenie liczby wejść pomiarowych (wg zamówienia). Zamieszczone na zdjęciu setzery mogą obsługiwać organy 64-ro lub 128-mio głosowe (suma głosów i połączeń). Dostępne są wersje z dowolną liczbą sumy głosów i połączeń. Do setzera można podłączyć moduł 32-poziomowego czujnika wałka crescendo.
 Do obsługi setzera przeznaczono 32 przyciski. Część z nich jest wykorzystana do takich funkcji jak: zmiana cyfry tysięcy, setek i dziesiątek numeru kombinacji, odblokowanie pamięci, załączenie wałka crescendo, przyciski cyfr 0 do 9, przyciski zwiększania i zmniejszania o 1 numeru kombinacji, wyłączenie wszystkich głosów. Pozostałe przyciski mogą być dowolnie wykorzystane (wg zamówienia) np. do załączania predefiniowanych kombinacji (tutti, forte, piano, wyłączenie głosów językowych itd.). Przyciski funkcyjne mogą być dublowane (można np. podłączyć kilka par przycisków zwiększania i zmniejszania numeru kombinacji o 1). Naciśnięcie przycisków funkcyjnych sygnalizowane jest zaświeceniem się diody LED. Układy sterujące te diody, jak również diody sygnalizujące załączenie danego głosu lub kombinacji, mają oddzielne wyprowadzenie do załączania podświetlenia przycisków lub wyciągów głosowych (obciążalność standardowa - 1 dioda LED). Informacje o numerze wybranej kombinacji, poziomie wałka crescendo oraz otwarciu szaf ekspresyjnych wyświetlane są na wyświetlaczach LED lub pojedynczym wyświetlaczu LCD (wg zamówienia).
W fazie projektu znajduje się moduł interfejsu USB 2.0 do obsługi pamięci zewnętrznych PenDrive, pozwalający przepisać zawartość pamięci FlashPEROM setzera.