Płyta połączeń - dane techniczne
 • własny zasilacz lub zewnętrzne napięcie zasilania: 5V
 • pobór prądu bez podłączenia zewnętrznych układów: 400mA/600mA (w zależności od ilości obsługiwanych manuałów)
 • napięcia wyjściowe: poziomy TTL (lub wg zamówienia)
 • napięcia wejściowe: poziomy TTL (lub wg zamówienia)
 • maksymalny prąd wyjściowy: 5mA
 • ilość możliwych połączeń: 27 (lub wg zamówienia)
 • oddzielne wyjścia sygnalizacyjne, informujące o załączeniu połączenia (obciążalność jedna dioda LED lub wg zamówienia)
 • napięcia wejściowe załączania połączeń: 12V/24V
 • wejścia załączające izolowane optycznie
 • ilość oktaw manuałów: 5
 • ilość oktaw łączonych: 5 + super
 • ilość oktaw pedału: 2 + c÷g (lub wg zamówienia)
 • możliwość wykonania dowolnego połączenia (również po zainstalowaniu w organach)
 • możliwość podłączenia dodatkowych głosów niezwiązanych z żadnym manuałem (wg zamówienia)
 • płyta przystosowana do współpracy płytkami fotokomórek, przekaźnikami tonowymi oraz setzerem
 • wymiary: 340 x 130 x 40mm (wysokość mierzona wraz z elementami po spodniej stronie płytki)
 • wysokość elementów ponad płytkę: 35mm
  płyta połączeń dla trzech manuałów i pedału - widok z góry   płyta połączeń dla czterech manuałów i pedału - widok z góry  
 
 
  płyta połączeń dla trzech manuałów i pedału - widok z dołu   płyta połączeń dla czterech manuałów i pedału - widok z dołu  

Opis
 Płyta połączeń umożliwia wykorzystywanie głosów przypisanych danemu manuałowi podczas gry na innym manuale. W standardowej wersji urządzenia możliwych jest 27 połączeń. W wykonaniach specjalnych ilość połączeń jest dowolna. Załączanie połączeń odbywa się przez wysterowanie wejść załączających, izolowanych optycznie. Izolacja optyczna pozwala galwanicznie oddzielić napięcia zasilania modułów elektronicznych od napięć zasilających elementy wykonawcze. Takie rozwiązanie czyni elektronikę odporną na wszelkiego rodzaju zakłócenia, przedostające się liniami zasilającymi, wywoływane przełączaniem urządzeń o  charakterze indukcyjnym, jakimi są elektromagnesy czy silniki stosowane w organach do załączania głosów i poruszania zaworów tonowych. Aby tak było, płytki fotokomórek manuałówpedału muszą być zasilane z płyty połączeń.
Każda z oktaw manuałów i pedału dołączana jest do płyty oddzielną taśmą 14-to przewodową. Ilość przewodów zależy od tego, czy dana oktawa jest pełna. Dwa z przewodów, to linie zasilające płytki fotokomórek. Każdej oktawie przyporządkowane jest oddzielne wejście w płycie połączeń.
Urządzenie, oprócz głosów przypisanych poszczególnym manuałom, może obsłużyć dodatkowe głosy, niezwiązane z żadnym manuałem (wg zamówienia), stając się bardziej uniwersalnym szczególnie w remontowanych instrumentach.
Połączenia są realizowane programowo przez zastosowany procesor. Tak więc mogą być dowolne i można je zmieniać w  dowolnej chwili, bez wymontowywania urządzenia z instrumentu. Wyjścia sterujące zaworami tonowymi również są pogrupowane w oktawy. Każde z nich posiada równolegle włączoną diodę LED, która załącza się z chwilą naciśnięcia klawisza danej oktawy lub oktawy z nią połączoną. Diody LED pozwalają szybko zlokalizować usterkę zarówno w płytkach fotokomórek jak i płycie połączeń.